احداث اولین کارخانه عایق کاری و اندود بتونی

خرمشهر 1381 – 1378

        کارفرما                                 مپنا

         مشاور                          آریا هنگارد

     پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

       بتن ریزی               45000 متر مکعب

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

نصب سه واحد توربین و ژنراتور 110 مگاواتی بهمراه کلیه عملیات لوله کشی ، برقی و ابزار دقیق مربوط به توربین و ژنراتور و نیز اجرای سیستمهای HVAC، تزریق اکسیژن ، تلفن، فراخوان، ساعت،ارت، صاعقه گیر، هوای فشرده، واحد تصفیه آب ، آب آشامیدنی و صنعتی بهمراه کلیه تستهای لازم بوده است.